Plkst.21.11 Rīgas Centrālā stacija atvērta! Iespējami vilcienu kavējumi. Aktuālā informācija, zvanot 80001181.

Vilciens Nr.820 18:52 Rīga - 20:37 Pļaviņas brauc ar kavēšanos divas stundas un 40 min.

Vilciens Nr.881 18:25 Rīga- 19:36 Dobele izbrauc plkst. 22:00, kavējums ir trīs stundas un 35 min.

 

Vilciens Nr.876 18:10 Rīga- 20:49 Valga izbrauca 21:35, kavējums 3 stundas un 25 min.

Vilciens Nr.864 18:37 Rīga-21:04 Valmiera izbrauca 22:10, kavējums 3 stundas un 30 min.

Vilciens Nr.822 21:10 Rīga- 23:33 Krustpils izbrauca 21:55, kavējums 45 min.

Vilciens Nr 849 Sigulda 21:33 - Rīga 22:47 brauc ar 60 min kavējumu.

Vilciens Nr 6245 Aizkraukle 21:49 -  Rīga 23:18 brauc ar 1 st. 20 min.kavēšanos sakarā ar to vilciens Nr 6529 Rīga 23:36 - Tukums2 0:57 izbrauks ar 60 min.kavēšanos. 

Jūs atrodaties šeit:

Dzīvnieku pārvadāšana

  • ​Vilcienā ir atļauts pārvadāt suņus, kaķus, dekoratīvos putnus, mājputnu vai dekoratīvo dzīvnieku mazuļus, kas pārvadājami dzīvnieku aizsardzības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pasažieris, kurš pārvadā dzīvnieku, rūpējas, lai dzīvnieks netraucē citus pasažierus.
  • Vienā vilciena vagonā drīkst pārvadāt ne vairāk kā 10 (desmit) suņus, vienā sēdvietu nodalījumā drīkst atrasties ne vairāk kā 2 (divi) suņi viena saimnieka pavadībā.
  • Vilcienā suni pārvadā ar uzliktu uzpurni un žetonu pie kakla siksnas, to tur pavadā vai bez uzpurņa ievieto dzīvnieku pārvadāšanai piemērotā somā, konteinerā vai būrī. Pasažierim, kurš pārvadā suni, jābūt līdzi suņa vakcinācijas apliecībai. Aizliegts pārvadāt suni uz sēdekļa.
  • Par dzīvnieka vai vairāku dzīvnieku (ja tie atrodas vienā būrī, konteinerā vai somā) pārvadāšanu maksā kā par vienu bagāžas vienību.
  • Pasažieris, kuram ir tiesības uz braukšanas maksas atvieglojumiem Latvijas teritorijā, par dzīvnieka vai vairāku dzīvnieku pārvadāšanu maksā pēc pārvadātāja apstiprinātajiem tarifiem.
  • Bez maksas pārvadā suni, kas sniedz pavadoņa vai  asistenta pakalpojumu, ja tiek izpildītas šādiem suņiem normatīvajos aktos par dzīvnieku aizsardzību noteiktās prasības.
Lūdzu uzgaidiet