Jūs atrodaties šeit:

Pasažieru iesniegumu pieņemšana

Iesniegumus AS "Pasažieru vilciens" pieņem:

  • rakstveidā - atsūtītu pa pastu vai iesniegtu personīgi
  • elektroniskā veidā - atsūtītu pa elektronisko pastu: pv@pv.lv vai aizpildot elektronisku formu sadaļā "kontakti"
  • pa tālruni +371 67232135
  • izteiktus mutvārdos klātienē, pierakstot un noformējot iesnieguma formā
  • Noformēt un iesniegt iesniegumu var arī AS "Pasažieru vilciens" Klientu apkalpošanas centrā, kas atrodas Rīgas Dzelzceļa stacijā, Stacijas laukumā 2, tālruņa numurs: 67232135

Atgadinām, ka iesniegumā obligāti norādāms iesniedzēja vārds, uzvārds, adrese un, ja nepieciešams, citas ziņas, kas palīdz sazināties ar iesnieguma iesniedzēju, piemēram, tālruņa nr., elekroniskā pasta adrese u.c. Iesniegumā jābūt norādītam arī iesnieguma iesniegšanas datumam. 

! Uz anonīmām sūdzībām un iesniegumiem AS "Pasažieru vilciens" neatbild.

iesnieguma forma

Lūdzu uzgaidiet