Plkst.21.11 Rīgas Centrālā stacija atvērta! Iespējami vilcienu kavējumi. Aktuālā informācija, zvanot 80001181.

Vilciens Nr.820 18:52 Rīga - 20:37 Pļaviņas brauc ar kavēšanos divas stundas un 40 min.

Vilciens Nr.881 18:25 Rīga- 19:36 Dobele izbrauc plkst. 22:00, kavējums ir trīs stundas un 35 min.

 

Vilciens Nr.876 18:10 Rīga- 20:49 Valga izbrauca 21:35, kavējums 3 stundas un 25 min.

Vilciens Nr.864 18:37 Rīga-21:04 Valmiera izbrauca 22:10, kavējums 3 stundas un 30 min.

Vilciens Nr.822 21:10 Rīga- 23:33 Krustpils izbrauca 21:55, kavējums 45 min.

Vilciens Nr 849 Sigulda 21:33 - Rīga 22:47 brauc ar 60 min kavējumu.

Vilciens Nr 6245 Aizkraukle 21:49 -  Rīga 23:18 brauc ar 1 st. 20 min.kavēšanos sakarā ar to vilciens Nr 6529 Rīga 23:36 - Tukums2 0:57 izbrauks ar 60 min.kavēšanos. 

Jūs atrodaties šeit:

Pasažieriem ar īpašām vajadzībām

Lai atvieglotu iespēju nokļūt vilcienā personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām (turpmāk tekstā – PRM), noteiktās pasažieru stacijās tiek nodrošināta PRM iecelšana un izcelšana no vilciena vagona uz peronu, izmantojot mobilos pacēlājus. Pakalpojums tiek sniegts bez papildu maksas.

  • Šobrīd pakalpojums ir pieejams šādās stacijās: Rīga, Krustpils, Rēzekne, Daugavpils, Jelgava, Saulkrasti, Sigulda, Dubulti, Vaivari.
  • PRM, kam nepieciešama palīdzība, jāpaziņo par savu plānoto braucienu vismaz 48 stundas pirms brauciena sākšanas pa bezmaksas tālruni 80001181 vai elektroniskā veidā. Pakalpojumu var pieteikt darba dienās no pulksten 8.00 līdz 17.00.
  • Ja pieprasījums tiek sūtīts elektroniskā veidā, tad pieteicējam ir jāaizpilda noteikta parauga anketa un jānosūta tā uzziņu dienestam elektroniski uz e-pasta adresi uzzinas@ldz.lv. Anketas paraugs ir pieejams šeit.
  • PRM, kura saņēmusi apstiprinājumu par pieteiktā pakalpojuma sniegšanu, ir pienākums ierasties attiecīgajā dzelzceļa stacijā ne vēlāk kā 30 minūtes pirms pieteikumā norādītā vilciena atiešanas laika.


•  "Personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām piekļuves noteikumi dzelzceļa infrastruktūrai un ritošajam sastāvam" ir pieejami šeit.

•  "Vadlīnijas Būvnormatīvu Piemērošanai Attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (personām ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem)" ir pieejamas šeit.

 

Lūdzu uzgaidiet