Plkst.21.11 Rīgas Centrālā stacija atvērta! Iespējami vilcienu kavējumi. Aktuālā informācija, zvanot 80001181.

Vilciens Nr.820 18:52 Rīga - 20:37 Pļaviņas brauc ar kavēšanos divas stundas un 40 min.

Vilciens Nr.881 18:25 Rīga- 19:36 Dobele izbrauc plkst. 22:00, kavējums ir trīs stundas un 35 min.

 

Vilciens Nr.876 18:10 Rīga- 20:49 Valga izbrauca 21:35, kavējums 3 stundas un 25 min.

Vilciens Nr.864 18:37 Rīga-21:04 Valmiera izbrauca 22:10, kavējums 3 stundas un 30 min.

Vilciens Nr.822 21:10 Rīga- 23:33 Krustpils izbrauca 21:55, kavējums 45 min.

Vilciens Nr 849 Sigulda 21:33 - Rīga 22:47 brauc ar 60 min kavējumu.

Vilciens Nr 6245 Aizkraukle 21:49 -  Rīga 23:18 brauc ar 1 st. 20 min.kavēšanos sakarā ar to vilciens Nr 6529 Rīga 23:36 - Tukums2 0:57 izbrauks ar 60 min.kavēšanos. 

Jūs atrodaties šeit:

Stratēģija 2015.-2020.gadam

Atjaunotās stratēģijas kopsavilkums

AS „Pasažieru vilciens” darbības stratēģija 2015.-2020. gadam nosaka galvenos virzienus, kas jāievēro PV darbībā un attīstībā, pieņemot lēmumus ikdienas, vidēja termiņa un ilgtermiņa uzdevumu izpildē, vienlaikus veicinot visu PV darbinieku iesaistīšanu izvirzīto mērķu sasniegšanā.

Vidējā termiņā stratēģija paredz vairāku stratēģisko iniciatīvu realizēšanu ar mērķi pilnveidot PV piedāvāto pakalpojumu kvalitāti un pakāpeniski palielināt pasažieru skaitu.

Modernizējot esošo ritošo sastāvu, iepērkot jaunus vilcienus un, sadarbībā ar VAS „Latvijas dzelzceļš”, pilnveidojot staciju infrastruktūru, PV nākamo piecu gadu laikā būtiski uzlabos savu pakalpojumu kvalitāti, kas ļaus kļūt par labāko pasažieru pārvadātāju Latvijā. Tāpat plānots izstrādāt un ieviest biļešu atlaižu sistēmu un palielināt vilcienu kustības ātrumu un intensitāti, tādējādi sekmējot PV konkurētspēju transporta pakalpojumu tirgū.

 

Atjaunotajā stratēģijā:

  • pārskatīta uzņēmuma vīzija, misija un vērtības, fokusējoties uz klientu vērstu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu;
  • izveidoti pieci stratēģijas virzieni un katram no tiem definēti izmērāmi mērķi un galvenie darbības rādītāji;
  • izanalizēti sociālekonomiskie ieguvumi, pārvietošanos ar vilcienu salīdzinot ar automašīnām un autobusiem;
  • izstrādātas stratēģiskās iniciatīvas – programmas un projektu kopums, kas vērsts uz katra stratēģijas virziena mērķu sasniegšanu.

 

Pieci stratēģijas virzieni un to mērķi


Virziens: klientu apmierinātība
Mērķis: sasniegt klientu apmierinātības līmeni >90% līdz 2019. gadam.

Virziens: sniegto pakalpojumu apjomi
Mērķis: braucienu skaita palielinājums līdz 25,7 milj. gadā trīs gadu laikā pēc elektrovilcienu ritošā sastāva nomaiņas.

Virziens: darbības efektivitāte
Mērķis: saglabāt vilcienu piepildījumu vismaz 55% līmenī pēc intervāla grafika ieviešanas.

Virziens: finanses
Mērķi: esošajā līmenī saglabāt izmaksas uz veikto sēdvietu km un finansiāli ilgtspējīgā veidā nodrošināt ieņēmumus no biļešu tirdzniecības vismaz 32% līmenī no kopējā apgrozījuma.

Virziens: sabiedrība
Mērķis: kļūt par labāko sabiedriskā pakalpojuma sniedzēju transporta nozarē, saglabājot precizitāti 98,6% līmenī.

Lūdzu uzgaidiet