Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

E-biļešu pārdošana šeit ir pārtraukta. E-biļetes iegādājies mobilajā lietotnē Vivi Latvija vai www.vivi.lv

Jūs atrodaties šeit:

Pasažieriem ar īpašām vajadzībām

Lai atvieglotu iespēju iekļūt vilcienā personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām (turpmāk tekstā – PRM), noteiktās pasažieru stacijās tiek nodrošināta PRM iecelšana un izcelšana no vilciena vagona uz peronu, izmantojot mobilos pacēlājus. Pakalpojums tiek sniegts bez papildu maksas.

  • Šobrīd pakalpojums ir pieejams šādās stacijās: Rīga, Krustpils, Rēzekne, Daugavpils, Jelgava, Saulkrasti, Sigulda, Dubulti, Vaivari, Liepāja.
  • PRM, kam nepieciešama palīdzība, jāpaziņo par savu plānoto braucienu vismaz 36 stundas pirms brauciena sākšanas pa bezmaksas tālruni 80021181 vai elektroniskā veidā. Pakalpojumu var pieteikt darba dienās no pulksten 8.00 līdz 17.00 (piektdienās  no plkst. 8.00 līdz 14.30).
  • Ja pieprasījums tiek sūtīts elektroniskā veidā, tad pieteicējam ir jāaizpilda noteikta parauga anketa un jānosūta tā uzziņu dienestam elektroniski uz e-pasta adresi uzzinas@ldz.lv. Anketas paraugs ir pieejams šeit.
  • PRM, kura saņēmusi apstiprinājumu par pieteiktā pakalpojuma sniegšanu, ir pienākums ierasties attiecīgajā dzelzceļa stacijā ne vēlāk kā 30 minūtes pirms pieteikumā norādītā vilciena atiešanas laika.


•  "Personu ar ierobežotām pārvietošanās spējām piekļuves noteikumi dzelzceļa infrastruktūrai un ritošajam sastāvam" ir pieejami šeit.

•  "Vadlīnijas Būvnormatīvu Piemērošanai Attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem (personām ar redzes, dzirdes, kustību un garīga rakstura traucējumiem)" ir pieejamas šeit.

 

Lūdzu, uzgaidiet