Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

E-biļešu pārdošana šeit ir pārtraukta. E-biļetes iegādājies mobilajā lietotnē Vivi Latvija vai www.vivi.lv

Jūs atrodaties šeit:

Pakalpojumu kvalitātes standarts

AS “Pasažieru vilciens” ir vienīgais iekšzemes sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējs, kas pārvadā pasažierus pa dzelzceļu visā Latvijas teritorijā.

AS “Pasažieru vilciens” saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 2007. gada 23. oktobra regulas (EK) Nr. 1371/2007 par dzelzceļa pasažieru tiesībām un pienākumiem 28. pantu un Dzelzceļa pārvadājumu likuma 4.1 panta otro daļu ir izstrādājusi AS “Pasažieru vilciens” pakalpojumu kvalitātes standartu, kas satur Regulā noteiktās minimālās prasības par pasažieru pārvadājumu pakalpojumu kvalitātes standartiem un kas ir saistošs “Pasažieru vilciena” darbiniekiem, sniedzot pakalpojumus vilcienu pasažieriem.

I. Vispārīgie noteikumi
II. Informācija un biļetes
III. Pakalpojumu precizitāte un vispārējie principi pakalpojumu traucējumu gadījumā
IV. Pakalpojumu atcelšana
V. Ritošā sastāva un staciju tīrība (gaisa kvalitāte vagonos un sanitāro telpu higiēna)
VI. Klientu apmierinātības izpēte
VII. Sūdzību izskatīšana, atmaksājumi un kompensācijas par neatbilstību kvalitātes standartiem
VIII. Palīdzība invalīdiem un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām

Lūdzu, uzgaidiet