Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

E-biļešu pārdošana šeit ir pārtraukta. E-biļetes iegādājies mobilajā lietotnē Vivi Latvija vai www.vivi.lv

Jūs atrodaties šeit:

Pretkorupcijas pasākumi

Atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra noteikumu Nr. 630 “Noteikumi par iekšējās kontroles sistēmas pamatprasībām korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai publiskas personas institūcijā” 9. punkta prasībām AS “Pasažieru vilciens” publicē informāciju par kapitālsabiedrības iepriekšējā gadā veiktajiem pasākumiem korupcijas riska novēršanai.

AS “Pasažieru vilciens” valde 2018. gada 27. novembrī apstiprināja Iekšējās kontroles sistēmas korupcijas un interešu konflikta riska novēršanas kārtību.

Ar iekšējās kontroles sistēmas ieviešanu kapitālsabiedrībā ir veiktas vairākas visaptverošas korupcijas risku mazināšanas un interešu konflikta novēršanas darbības:

  • izveidots un regulāri tiek pārskatīts sensitīvo kapitālsabiedrības amatu kopums, izvērtējot katra amata pienākumu apjomu un nosakot korupcijas riska pakāpi;
  • nodrošināta sensitīvo amatu darbinieku apmācība, tajā skaitā pieaicinot arī Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonas, par korupcijas riskiem un interešu konflikta novēršanu, pildot dienesta pienākumus kapitālsabiedrībā. Ir ieplānotas papildu apmācības iepirkuma komisijas locekļiem, vēršot īpašu uzmanību iespējamiem riskiem iepirkuma procesā;
  • izveidota iekšējā deklarēšanās sistēma sensitīvo amatu darbiniekiem ar mērķi novērst interešu konfliktu kapitālsabiedrības vadošo darbinieku vidū;
  • izveidota anonīma iekšējā ziņošanas sistēma, kā arī ir paredzēta iespēja iesniegt trauksmes cēlēja iesniegumu;
  • izstrādāta iekšējā komunikācijas sistēma un veikta visu kapitālsabiedrības darbinieku informēšana par veiktajiem pretkorupcijas un interešu konflikta novēršanas pasākumiem, īpaši uzsverot anonīmās un trauksmes cēlēju ziņošanas iespējas;
  • izstrādāta elektroniskā ziņošanas forma kapitālsabiedrības interneta vietnē, kas paredzēta gan darbinieku, gan klientu ziņošanas vajadzībām.

2022. gadā veikts iekšējais audits korupcijas, krāpšanas un interešu konflikta novēršanas, tajā skaitā iekšējās kontroles, efektivitātei. Sastādīts plāns iekšējās kontroles sistēmas efektivitātes pilnveidošanai.

Iekšējās kontroles pasākumu ietvaros, turpinot sadarbību ar Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām, pagājušajā gadā veiktas apmācības iepirkumu komisijās strādājošajiem darbiniekiem.

Tāpat izvērtēti korupcijas un interešu konfliktu riski, identificēti tiem pakļautie amati un noteikts pasākumu komplekss risku mazināšanai vai novēršanai.

Iekšējās kontroles vadības un interešu konflikta novēršanas ietvaros uzraudzīta ikgadējā sensitīvo amatu darbinieku iekšējā deklarēšanās.

Iepirkumu procesu un procedūru uzraudzībā ir turpināts preventīvais darbs, lai maksimāli mazinātu iespējamos korupcijas riskus.

ZIŅOT PAR KRĀPŠANU VAI PRETLIKUMĪGĀM DARBĪBĀM

AS “Pasažieru vilciens” ir ieviesta iekšējās kontroles sistēma korupcijas un interešu konflikta riska novēršanai. Ja jūsu rīcībā ir nonākusi informācija vai pastāv pamatotas aizdomas par korupciju, krāpšanu, interešu konfliktu vai jebkāda cita veida pretlikumīgām darbībām, kurās ir iesaistīts uzņēmums un tā darbinieki, lūdzam sniegt šo informāciju, izmantojot kādu no saziņas veidiem:

  • Sazinoties ar AS “Pasažieru vilciens” Pretkorupcijas pārvaldības vadītāju pa epastu: pretkorupcija@pv.lv
  • Izmantojot kontaktformu:
Vai vēlaties reģistrēt iesniegumu kā "trauksmes cēlējs"
Atļautie failu paplašinājumi jpg, jpeg, gif, png, wmv, avi, mpg, mpeg, mp4, txt, csv, mp3, wav, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, odt, odp, ods.
Maksimālais failu izmērs 10 MB

 

AS “Pasažieru vilciens” garantē sniegtās informācijas un ziņotāja tiesību aizsardzību saskaņā ar “Trauksmes celšanas likumu” un iekšējiem normatīvajiem aktiem.

Lūdzu, uzgaidiet