Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

E-biļešu pārdošana šeit ir pārtraukta. E-biļetes iegādājies mobilajā lietotnē Vivi Latvija vai www.vivi.lv

Jūs atrodaties šeit:

Izsludinām konkursu uz valdes priekšsēdētāja/-as amatu

12.03.2017.

Akciju sabiedrība “Pasažieru vilciens”
izsludina konkursu uz
VALDES PRIEKŠSĒDĒTĀJA/-AS amatu!

Darba vieta: Rīga

Akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” valdes priekšsēdētāja/-as amata pretendentam izvirzāmās prasības:

  • akadēmiskā augstākā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība; 
  • vismaz trīs gadu profesionālā darba pieredze vadošā amatā (pieredze valsts, pašvaldību vai privātajā kapitālsabiedrībā, valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādē ar darbinieku skaitu ne mazāk kā 50);
  • vēlama darba pieredze vadošā amatā transporta un sakaru jomā;
  • izpratne par AS “Pasažieru vilciens” darbības jomām;  
  • starptautiskās sadarbības pieredze (pārrunu vešana, projektu vadība, starptautiska līguma noslēgšanas sarunu vešana);
  • izpratne par valsts kapitālsabiedrību darbību un to pārvaldi, biznesa ētikas pārzināšana;
  • stratēģiskās plānošanas prasme, spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadītāja lomu, lai nodrošinātu kapitālsabiedrības mērķu sasniegšanu, spēja noteikt mērķus un plānot savas darbības, formulēt viedokli, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
  • valsts valodas zināšanas C līmeņa 1.pakāpē; 
  • ļoti labas svešvalodu zināšanas (angļu un krievu valoda); 
  • nevainojama reputācija.
Ja vēlaties piedalīties konkursā, lūdzam līdz 2017.gada 18.septembrim (ieskaitot) iesniegt AS “Pasažieru vilciens” (Turgeņeva ielā 14, Rīgā, LV-1050) ar norādi “AS “Pasažieru vilciens” nominācijas komisijai” vai nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi nominacijas.komisija@pv.lv šādus dokumentus:
 
1. motivētu pieteikumu (iekļaujot informāciju, kas apliecina sludinājumā norādītās pieredzes un prasmju esamību, kā arī atbilstību valdes priekšsēdētāja amatam);
2. valsts valodas prasmes apliecību par valsts valodas prasmi augstākajā līmenī (iesniedz kandidāti, kuriem latviešu valoda nav dzimtā valoda);
3. Curriculum Vitae (CV), kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām un norādīts vadītā kolektīva darbinieku skaits;
4. augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
5. profesionālo kvalifikāciju un citas prasmes apliecinošu dokumentu (sertifikātu) kopijas;
6. apliecinājumu par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 31.panta ceturtās daļas prasībām;
7. kandidāts, kurš augstāko izglītību ir ieguvis ārvalstīs, pievieno dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.
 
Kandidātiem, kas tiks virzīti otrajai vērtēšanas kārtai, nominācijas komisija lūgs septiņu kalendāro dienu laikā iesniegt redzējumu (prezentācijas formā, līdz 10 minūtēm) par akciju sabiedrības “Pasažieru vilciens” vai pasažieru pārvadājumu segmenta attīstību.
Lūdzu, uzgaidiet