Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

E-biļešu pārdošana šeit ir pārtraukta. E-biļetes iegādājies mobilajā lietotnē Vivi Latvija vai www.vivi.lv

Jūs atrodaties šeit:

Vēl lielākas atlaides vilciena biļetēm daudzbērnu ģimenēm no 1. septembra

Priecīga ziņa kuplajām ģimenēm! No šī gada 1. septembra daudzbērnu ģimeņu locekļi var iegādāties vilciena abonementa biļetes ar 40% atlaidi un viena brauciena biļetes var nopirkt ar 50% atlaidi, savukārt skolēni un studenti – ar 90% atlaidi.

Braukšanas tiesības vilcienā apliecina biļešu kasē vai vilcienā iegādāta biļete kopā ar derīgu Latvijas Goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karte”, personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) vai skolēnu, studentu apliecību.

14.08.2018. pieņemtie grozījumi Ministru kabineta 27.06.2017. noteikumos Nr.371 "Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi" paredz, ka

- no 2018. gada 1. septembra daudzbērnu ģimenes locekļiem, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" un personu apliecinošu dokumentu, ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumu 50% apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas un 40% apmērā no abonementa biļetes cenas, izmantojot tai skaitā vilcienu satiksmi. Skolēni un studenti, iegādājoties abonementa biļeti, personu apliecinošan dokumenta (pases vai ID kartes) vietā kopā ar Goda ģimenes apliecību drīkst uzrādīt skolēna vai studenta apliecību. Speciāla veida abonementa biļetes skolēniem un studentiem nav paredzētas;

- daudzbērnu ģimenes locekļiem, kas apmeklē vispārējās pamatizglītības un vidējās izglītības iestādes, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) vai skolēna apliecību, ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumu 90% apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas, izmantojot tostarp vilcienu;

- daudzbērnu ģimenes locekļiem, kas turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai, uzrādot Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" un personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti), ir tiesības saņemt braukšanas maksas atvieglojumu 90% apmērā no brauciena biļetes pilnas cenas, izmantojot tostarp vilcienu.


Papildu informācija

Braukšanas maksas 40% atlaide tiek piešķirta šādām abonementa biļetēm:

  • 1 dienas biļetei;

  • 3 dienu biļetei vienā vai abos virzienos;
  • 4 dienu biļetei vienā vai abos virzienos;
  • 5 dienu biļetei vienā vai abos virzienos;
  • abonementam mēneša darba dienām vienā vai abos virzienos;
  • abonementam visām mēneša dienām;
  • dienu un abonementu biļetēm dīzeļvilcieniem posmā Rīga-Lielvārde-Rīga un Rīga-Jelgava-Rīga ar ietvertu 0.25 EUR piemaksu.

Braukšanas maksas atlaide paredzēta vilciena biļetei vienam braucienam vienā virzienā vienas līnijas ietvaros.

Daudzbērnu ģimenes atlaide netiek piešķirta biļetēm, kurām jau ir piemērota atlaide. Gadījumos, kad notiek pārsēšanās 2 līniju ietvaros, katra biļete katrai līnijai tiek noformēta un aprēķināta atsevišķi. Aicinām ņemt vērā – braukšanas maksas atlaides netiek summētas, lūdzam pasažierus izvēlēties sev ērtāko un izdevīgāko biļetes veidu.


Braukšanas maksas atlaidi var izmantot katrs daudzbērnu ģimenes loceklis, kas minēts "3+ Ģimenes kartē".

Braukšanas maksas atlaides var izmantot katrs daudzbērnu ģimenes loceklis, kas minēts "3+ Ģimenes kartē", uzrādot "3+ Ģimenes karti" kopā ar personu apliecinošu dokumentu, vai mācību iestāžu audzēkņi - attiecīgi skolēna/studenta apliecību. Lai viena brauciena laikā atlaidi varētu izmantot visi daudzbērnu ģimenes locekļi, kas minēti "3+ Ģimenes kartē", katrai personai jāuzrāda personu apliecinošs dokuments vai mācību iestāžu audzēkņiem - attiecīgi skolēna/studenta apliecība kopā ar "3+ Ģimenes karti" (šādā gadījumā var tikt uzrādīta tikai viena "3+ Ģimenes karte").


Tiek saglabāti braukšanas maksas atvieglojumi pilnā apmērā.

Saglabājas jau iepriekš noteiktie braukšanas maksas atvieglojumi pilnā apmērā personām ar I grupas invaliditāti un pavadošajai personai, personām ar II grupas invaliditāti, pirmsskolas vecuma bērniem, bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri atrodas audžuģimenēs, aizbildnībā, politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem.
Gadījumos, kad "3+ Ģimenes kartē" minēti pirmsskolas vecuma bērni vai citas personas, kurām tiek piemēroti braukšanas maksas atvieglojumi pilnā apmērā, braukšanas maksas atvieglojums pilnā apmērā tiek saglabāts.


Atgādinām! Pirmsskolas vecuma bērni drīkst braukt vilcienā tikai pilngadīgas personas pavadībā.

Lūdzu, uzgaidiet