Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

E-biļešu pārdošana šeit ir pārtraukta. E-biļetes iegādājies mobilajā lietotnē Vivi Latvija vai www.vivi.lv

Jūs atrodaties šeit:

Iekāpšana vilcienā tikai ar mutes un deguna aizsegu

10.05.2020.

Lai ierobežotu infekcijas slimības COVID-19 izplatību,

no 12. maija vilcienos visu brauciena laiku pasažieriem jālieto mutes un deguna aizsegs. Tāpat aizvien spēkā ir aicinājums nedrūzmēties, iekāpjot un izkāpjot no vagona.

Lai mazinātu cilvēkkontaktu, pasažieri ir aicināti izvēlēties vilciena biļetes attālinātu iegādi “Pasažieru vilciena” mobilajā lietotnē vai mājaslapā, tādējādi ietaupot 5 vai 10% no biļetes cenas, savukārt, pērkot biļeti vilcienā pie konduktora kontroliera, veikt bezskaidras naudas norēķinus.

Saskaņā ar satiksmes ministra 08.05.2020. rīkojumu Nr.01-03/112 "Par piesardzības pasākumiem sabiedriskajā transportā", kas izdots atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumam Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”,

pasažieriem ir nepieciešams:

  • pirms brauciena izvērtēt tā vajadzību un izmantot vilcienu tikai būtiskos gadījumos (nokļūšanai darbavietā vai atgriežoties no tās, veikala, aptiekas u.c. apmeklējumiem);
  • ja iespējams, izvēlēties braucienu laikā, kad vilcienā ir mazāk pasažieru jeb dienas vidū. Tāpat tiem pasažieriem, kuri atbilst saslimstības riskam pakļautajai grupai, izvērtēt iespēju sabiedrisko transportu izmantot galējas nepieciešamības gadījumā, to darot ārpus maksimumstundām;
  • neveikt īsas distances braucienus, tā vietā izvēloties citus pārvietošanās veidus;
  • biļeti braukšanai vilcienā iegādāties pirms brauciena, pēc iespējas izmantojot attālinātas biļešu iegādes iespējas;
  • atrodoties vilcienā, visa brauciena laiku lietot mutes un deguna aizsegu (respiratoru, masku, šalli, lakatu vai tml.);
  • iekāpjot vilcienā, vispirms ieņemt atļautās sēdvietas (kuras nav iezīmētas), savukārt, iekāpjot, izkāpjot vai stāvot vagonā, ievērot 2m distanci (Ierobežojums neattiecas uz vienas mājsaimniecības locekļiem un pasažieriem ar bērniem.);
  • nepieciešamības gadījumā informēt citus pasažierus par noteiktajiem piesardzības pasākumiem vai atbildīgās valsts iestādes par šo prasību neievērošanu. Neskaidrību gadījumā vērsties pēc palīdzības pie konduktora kontroliera.
Lūdzu, uzgaidiet