Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

E-biļešu pārdošana šeit ir pārtraukta. E-biļetes iegādājies mobilajā lietotnē Vivi Latvija vai www.vivi.lv

Jūs atrodaties šeit:

Piesardzības pasākumi vilcienā no 7. decembra

03.12.2020.

Ievērojot MK 09.06.2020. noteikumus Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, MK 28.08.2012. noteikumus Nr.599 “Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” un MK 02.12.2020. rīkojumu Nr.719 "Grozījumi MK 06.11.2020. rīkojumā Nr.655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", lai ierobežotu infekcijas slimības COVID-19 izplatību, no 7. decembra

pasažieriem ir nepieciešams:

  • vilcienā visu brauciena laiku lietot mutes un deguna aizsegus (medicīniskās, nemedicīniskās (higiēniskās vai auduma) sejas maskas vai sejas vairogus), izņemot bērniem līdz 7 gadu vecumam un personām ar acīmredzamiem kustību traucējumiem vai psihiskās veselības traucējumiem, kuru dēļ personai trūkst spēju vai iemaņu mutes un deguna aizsega lietošanai;
  • vilciena salonā ieņemt tikai pārvadātāja atļautās sēdvietas – tās, kuras nav iezīmētas, pēc tam - stāvvietas. Iekāpjot vilcienā, izkāpjot un izvēloties stāvvietu, ievērot 2 m distanci. Nepieciešamības gadījumā konduktori kontrolieri palīdzēs pasažieriem atrast vilcienā brīvu sēdvietu vai stāvvietu;
  • pirms brauciena izvērtēt tā vajadzību un izmantot vilcienu tikai būtiskos gadījumos (nokļūšanai darbavietā vai atgriežoties no tās, veikala, aptiekas u.c. apmeklējumiem);
  • neveikt īsas distances braucienus, tā vietā izvēloties citus pārvietošanās veidus;
  • ja iespējams, izvēlēties braucienu laikā, kad vilcienā ir mazāk pasažieru jeb dienas vidū, turklāt šajā laikā biļetes vairākiem reisiem iespējams iegādāties ar 20% atlaidi. Tāpat tiem pasažieriem, kuri atbilst saslimstības riskam pakļautajai grupai, izvērtēt iespēju sabiedrisko transportu izmantot galējas nepieciešamības gadījumā, to darot ārpus maksimumstundām;
  • izvēlēties vilciena biļetes attālinātu iegādi “Pasažieru vilciena” mobilajā lietotnē vai mājaslapā, tādējādi ietaupot 5 vai 10% no biļetes cenas, savukārt, pērkot biļeti vilcienā pie konduktora kontroliera, veikt bezskaidras naudas norēķinus. Konduktors kontrolieris neapkalpos pasažieri, kurš nevalkā mutes un deguna aizsegu;
  • ievērot personīgo higiēnu, regulāri mazgājot vai dezinficējot rokas pēc publisku vietu apmeklēšanas;
  • ievērot normatīvajos aktos par epidemioloģiskajiem ierobežojumiem noteiktās prasības. Kontrolierim un konduktoram ir tiesības izsēdināt no vilciena pasažieri, kurš neievēro normatīvajos aktos par epidemioloģiskajiem ierobežojumiem noteiktās prasības, uzaicinot viņu labprātīgi izkāpt no vilciena nākamajā pieturvietā;
  • nepieciešamības gadījumā informēt citus pasažierus par noteiktajiem piesardzības pasākumiem vai atbildīgās valsts iestādes par šo prasību neievērošanu.

Aicinām mūsu pasažierus būt piesardzīgiem un atbildīgiem un ievērot visus noteikumus, lai saglabātu savu un apkārtējo labu veselību!

Lūdzu, uzgaidiet