Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

E-biļešu pārdošana šeit ir pārtraukta. E-biļetes iegādājies mobilajā lietotnē Vivi Latvija vai www.vivi.lv

Jūs atrodaties šeit:

Uzsākts remontu un apkopju kompleksa izveides projektēšanas iepirkums jaunajam ritošajam sastāvam

AS “Pasažieru vilciens” ir izsludinājusi iepirkumu “Multifunkcionāla motorvagonu ritošā sastāva apkopes un remonta kompleksa ēkas tehnoloģiskā darbības procesa apraksta un būvprojekta minimālā sastāva izstrāde Rēznas ielā 9 k-9, Rīgā”, un kandidātu atlases nolikums ir publicēts gan AS “Pasažieru vilciens” tīmekļa vietnē, sadaļā “Iepirkumi”, gan arī elektronisko iepirkumu sistēmā Mercell. Šī iepirkuma rezultātā noslēdzamā līguma ietvaros paredzēts izstrādāt ritošā sastāva remontu un apkopju centra tehnoloģiskā procesa aprakstu un shēmu, veikt zemes gabala inženierizpēti projekta īstenošanas vietā, kā arī izstrādāt būvprojektu minimālā sastāvā.

“Pasažieru vilciens” 2019. gadā noslēdza līgumu par 32 jaunu elektrovilcienu piegādi. Lai veiksmīgi nodrošinātu jauno vilcienu, kā arī pārejas periodā esošo elektrovilcienu un esošo dīzeļvilcienu tehniskās apkopes, paredzot arī nākotnē iegādājamo ritošā sastāva tehnikas vienību apkopes iespējas, plānots izbūvēt jaunu multifunkcionālu motorvagonu ritošā sastāva apkopes un remonta kompleksu. Tajā tiks izveidota ne tikai AS “Pasažieru vilciens” ritošā sastāva apkopei nepieciešamā infrastruktūra, bet arī mūsdienīgas darba telpas AS “Pasažieru vilciens” administratīvo un tehnisko darbinieku vajadzībām.

Iepirkuma realizēšanai AS “Pasažieru vilciens” ir izvēlējusies sarunu procedūras metodi, kas dod iespēju pasūtītājam izvirzīt iespējami labākos iepirkuma nosacījumus un noslēgt pakalpojuma līgumu par ekonomiski izdevīgāko cenu. AS “Pasažieru vilciens” plāno iepirkuma līgumu noslēgt līdz 2021. gada 1. jūlijam.
Pretendentu piedāvājumi iepirkuma procedūras ietvaros ir jāiesniedz līdz š.g. 20. maijam, bet līguma izpildes termiņš paredzēts sešu kalendāro mēnešu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas.

Jauns motorvagonu ritošā sastāva apkopes un remonta komplekss AS “Pasažieru vilciens” nepieciešams, jo esošā ritošā sastāva apkopēm un remontiem paredzētā infrastruktūra nav atbilstoša mūsdienu prasībām, un tā nespēs nodrošināt jaunajam ritošajam sastāvam atbilstošas remontu un apkopes iespējas.
 

Lūdzu, uzgaidiet