E-biļešu pārdošana šeit ir pārtraukta. Nopirktās izmanto! Jaunas pērc lietotnē Vivi Latvija vai www.vivi.lv

Jūs atrodaties šeit:

"Pasažieru vilciens" saņem "Ģimenei draudzīgas darbavietas" statusu

31.08.2023.

No augusta Sabiedrības integrācijas fonda īstenotās programmas “Ģimenei draudzīga darbavieta” statusu ieguvusi arī AS “Pasažieru vilciens”. Šīs programmas mērķis ir sekmēt tādas darba vides kultūras attīstību Latvijā, kas ir empātiska, cilvēcīga un saprotoša.

Darbā pavadītais laiks daudziem no mums aizņem lielu dzīves daļu. Nereti vairāk enerģijas tiek veltīts profesionālai pienākumu izpildei, nespējot pilnvērtīgi pievērsties personīgajai dzīvei. Lai veicinātu ikviena veida darba devēju rūpes par savu darbinieku spēju harmonizēt savu privāto un darba dzīvi, kopš 2020. gada Sabiedrības integrācijas fonds ir uzsācis izstrādāt un ieviest programmu “Ģimenei draudzīga darbavieta”.

Lai iegūtu šo statusu, “Pasažieru vilciens” sākotnēji sniedza pamata informāciju par darbavietu, proti, darbinieku skaitu, darbības nozari, struktūru u.tml., kā arī aizpildīja pašnovērtējuma jeb pieteikuma anketu, kuru pēcāk izvērtēja konsultants, precizējot atbilžu patiesumu ar uzņēmuma pārstāvi. Statusu iegūst tie darba devēji, kuri pēc izvērtēšanas iegūst vismaz 50% pozitīvu novērtējumu. 

Dažas mūsu prakses, ko Sabiedrības integrācijas fonda programmas īstenotāji atzina par ”Ģimenei draudzīgas darbavietas” statusa cienīgām:

  • darbiniekiem ir iespēja apdrošināt savus ģimenes locekļus;
  • darbiniekiem ar bērniem piešķir ikgadēju apmaksātu papildatvaļinājumu;
  • ikvienam ir iespēja paust savu viedokli, izteikt priekšlikumus, idejas darba vides pilnveidošanai.

Saņemot “Ģimenei draudzīgas darbavietas” statusu, darba devējam ir iespēja:

  • piedalīties pieredzes apmaiņās, meistarklasēs un tīklošanās pasākumos ar citiem darba devējiem;
  • izmantot idejas no labo pieredžu kataloga (pamatojoties uz iniciatīvas dalībnieku apkopotajām aktivitātēm savās organizācijās);
  • konsultēties ar iniciatīvai piesaistītajiem konsultantiem – nozares ekspertiem;
  • kā arī saņemt finansējumu darbinieku atbalsta pasākumu īstenošanai.

Veselīgs darba un privātās dzīves līdzsvars spēj pozitīvi ietekmēt attiecības ar apkārtējiem un sniedz iespēju pilnvērtīgi rūpēties par tiem, kam tas nepieciešams visvairāk.

Lūdzu, uzgaidiet