Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

E-biļešu pārdošana šeit ir pārtraukta. E-biļetes iegādājies mobilajā lietotnē Vivi Latvija vai www.vivi.lv

Jūs atrodaties šeit:

Pārgājienu pa Jelgavas pilsētu cikls jūlijā

29.06.2021.

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs (JRTC) sadarbībā ar gidi Guntu Tranu jūlijā piedāvā pārgājienu ciklu pa Jelgavas pilsētu.

Ikviens aktīvas atpūtas un vēstures cienītājs ir aicināts piedalīties pārgājienos, kuru laikā būs iespēja iepazīt Jelgavas pilsētas vēsturi, uzzināt par zudušajām ēkām un atklāt nezināmus faktus par pilsētas vēsturi. Pārgājieni saturiski piemēroti dažādām interesentu grupām. Kopā paredzēti divi pārgājieni ar nosaukumu “Pastaiga no Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa līdz Jelgavas dzelzceļa stacijai” un divi pārgājieni par tēmu “Pastaiga pa Lielo ielu un Vecpilsētas ielas kvartālu”.

3. jūlijā pl.11.00 norisināsies pirmais pārgājiens “Pastaiga no Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa līdz Jelgavas dzelzceļa stacijai”. Pārgājiena dalībnieki dosies aptuveni 2 stundu ilgā pastaigā no Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa pa Akadēmijas ielu un Zemgales prospektu. Šeit saglabājusies Latvijas mērogā nozīmīgā 1775. g. dibinātā Academia Petrina (šodien Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un Mākslas muzejs), redzamas historisma un jūgendstila ēkas, kā arī pēckara apbūve. Pastaigas laikā gide iepazīstinās ar maršrutā redzamo ēku vēsturi un pastāstīts, kā laika gaitā mainījušies šo ielu vaibsti. Maršruta noslēgumā aktivitātes dalībnieki no ārpuses apskatīs 19. gs. otrā pusē uzbūvēto dzelzceļa staciju, kura savulaik sekmēja pilsētas attīstību. Arī mūsdienās šajā teritorijā noris nozīmīgi būvniecības projekti.

10. jūlijā pl.11 norisināsies otrais pārgājiens “Pastaiga pa Lielo ielu un Vecpilsētas ielas kvartālu”. Pārgājiena dalībnieki dosies aptuveni 2 stundu ilgā pastaigā gides pavadībā no Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa pa Lielo ielu līdz tās kādreizējam nobeigumam – tagadējai Vecpilsētas ielai. Pārgājiena laikā interesenti noskaidros, kā laika gaitā mainījusies Lielā iela un tās nami. Savukārt Vecpilsētas ielas kvartālā, kurš pēdējos gados piedzīvojis būtiskas pārmaiņas, gide pastāstīs, kas Vecpilsētas ielas senajās mājās atradās kādreiz un kas tur ir šodien. Pastaigas laikā varēs noskaidrot arī mazāk zināmus faktus par Hercoga Jēkaba laukumu, pilsētnieku iemīļoto Ozolskvēru un senāko Jelgavas celtni- Sv.Annas luterāņu baznīcu, kura arī šodien turpina pildīt savu sākotnējo funkciju.

24. jūlijā pl.11 norisināsies trešais pārgājiens “Pastaiga no Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas torņa līdz Jelgavas dzelzceļa stacijai”. Pārgājiena ilgums ir apmēram 2 stundas. Pastaigas maršruts sāksies no Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa un virzīsies pa Akadēmijas ielu un Zemgales prospektu. Uz Akadēmijas ielas atrodas Latvijas mērogā nozīmīga 1775. g. dibinātā Academia Petrina (šodien Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un Mākslas muzejs). Tepat redzamas historisma un jūgendstila ēkas, kā arī pēckara apbūve. Pārgājiena laikā gide iepazīstinās ar ēku vēsturi un pastāstīts, kā gadu gaitā mainījušies ielu vaibsti. Maršruta noslēgumā dalībnieki no ārpuses apskatīs 19. gs. otrā pusē uzbūvēto dzelzceļa staciju, kura savulaik sekmēja pilsētas attīstību. Arī mūsdienās šajā teritorijā norisinās nozīmīgi būvniecības projekti.

31. jūlijā pl.10 norisināsies ceturtais pārgājiens “Pastaiga pa Lielo ielu un Vecpilsētas ielas kvartālu”. Pārgājiena dalībnieki dosies aptuveni 2 stundu ilgā pastaigā gides pavadībā no Jelgavas Sv. Trīsvienības baznīcas torņa pa Lielo ielu līdz tās kādreizējam nobeigumam – tagadējai Vecpilsētas ielai. Pārgājiena laikā interesenti noskaidros, kā laika gaitā mainījusies Lielā iela un tās nami. Savukārt Vecpilsētas ielas kvartālā, kurš pēdējos gados piedzīvojis būtiskas pārmaiņas, gide pastāstīs, kas Vecpilsētas ielas senajās mājās atradās kādreiz un kas tur ir šodien. Pastaigas laikā varēs noskaidrot arī mazāk zināmus faktus par Hercoga Jēkaba laukumu, pilsētnieku iemīļoto Ozolskvēru un senāko Jelgavas celtni- Sv.Annas luterāņu baznīcu, kura arī šodien turpina pildīt savu sākotnējo funkciju.

Dalība pārgājienos ir bez maksas. Lai nodrošinātu Ministru kabineta noteikumu Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” prasības, dalībnieku skaits pārgājienos ir ierobežots, tāpēc interesenti ir aicināti pieteikties iepriekš pa e-pastu tic@tornis.jelgava.lv vai tālruni 63005447, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu un tālruņa numuru. (Dati tiks uzglabāti 30 dienas pēc aktivitātes noslēgšanās, nepieciešamības gadījumā tos sniedzot Slimību profilakses un kontroles centram epidemioloģiskās izmeklēšanas veikšanai.)

Piedaloties aktivitātē, jāievēro valstī pieņemtie distancēšanās noteikumi.

Pasākuma laikā notiks foto uzņemšana un/vai filmēšana ar mērķi informēt sabiedrību par aktivitātes norisi, kā arī arhīva uzkrāšanas, dokumentēšanas, saglabāšanas vajadzībām un publicitātes materiālu veidošanai.
Jautājumu gadījumā par personas datu apstrādi vērsieties Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs” pie galvenās speciālistes administratīvajos jautājumos Laines Rozenbergas, t.nr.: 63005452, e-pasta adrese: laine.rozenberga@tornis.jelgava.lv. Papildu informācija par datu apstrādi – Jelgavas pilsētas pašvaldībā pieejama tīmekļa vietnē.

Informāciju sagatavoja
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde “Jelgavas reģionālais tūrisma centrs”

 

Lūdzu, uzgaidiet