Jūs atrodaties šeit:

Energopolitika

1. Galvenie energopolitikas mērķi AS „Pasažieru vilciens” darbības jomās un objektos: 
1.1. energotaupības attīstības atbalstīšana (popularizācijas, izglītošanas, analītiskās, monitoringa, kontroles aktivitātes); 
1.2. enerģētisko resursu efektīva patēriņa monitorings. 
 
2. AS „Pasažieru vilciens” darbība ir vērsta uz pastāvīgu savu energorādītāju uzlabošanu, veicot organizatoriskos, ekonomiskos, finanšu, tehniskos, tehnoloģiskos pasākumus enerģētisko resursu patēriņa samazināšanai un energoefektīvu tehnoloģiju ieviešanai. 
 
3. Energopolitika ir saistoša visiem AS „Pasažieru vilciens” darbiniekiem. 
 
4. AS „Pasažieru vilciens” savā darbībā balstās uz ISO standarta 50001 „Energopārvaldības sistēmas. Prasības un lietošanas norādījumi” prasībām un vadās no sabiedrībai sasitošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem enerģijas izmantošanas un energoefektivitātes jomā.
 
5. Par Energopolitiku ir informēti visi AS „Pasažieru vilciens” darbinieki un ieinteresētās puses.
Lūdzu, uzgaidiet