Svg Vector Icons : http://www.onlinewebfonts.com/icon

E-biļešu pārdošana šeit ir pārtraukta. E-biļetes iegādājies mobilajā lietotnē Vivi Latvija vai www.vivi.lv

Jūs atrodaties šeit:

Padome

2024. gada 25. janvārī ir ievēlēta AS “Pasažieru vilciens” pagaidu padome. Padome savas pilnvaras pildīs, līdz atklātā konkursā tiks izvēlēti jauni padomes locekļi.

  • Artis Grinbergs, padomes priekšsēdētājs
Izglītība Banku Augstskola, nepabeigta doktorantūra
  Latvijas Universitāte, Biznesa vadības un ekonomikas fakultāte, maģistra grāds vadības zinātnē
Darba pieredze Latvijas Republikas Veselības ministra padomnieks digitālās transformācijas jautājumos
  Latvijas Republikas Ekonomikas ministra padomnieks ekonomikas jautājumos
  “Sakret” Holdings AS padomes priekšsēdētāja vietnieks
  Domnīcas “Certus” padomes priekšsēdētāja vietnieks


  • Artūrs Kokars, padomes loceklis

Izglītība Rīgas Juridiskā augstskola, sociālo zinātņu maģistra grāds
  Ventspils augstskola, profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā
Darba pieredze Latvijas aviācijas asociācijas valdes loceklis
  Starptautiskās lidostas “Rīga” valdes priekšsēdētāja padomnieks
  VAS “Latvijas gaisa satiksme” valdes priekšsēdētājs
  SIA “Ventspils lidosta” valdes priekšsēdētājs
  Satiksmes ministrijas Aviācijas departamenta direktors 


  • Mikus Ozols, padomes loceklis

Izglītība SBS “Swiss Business School”, MBA Major: Global Finance and Banking” grāds
  Banku Augstskola, profesionālā maģistra grāds finansēs
  Latvijas Universitāte, sociālo zinātņu maģistra grāds ekonomikā
Darba pieredze No 2006. gada līdz 2022. gadam SIA “Telia Latvija” izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs
  Darbs Latvijas Informācijas un Komunikācijas Asociācijas, Latvijas Telekomunikāciju Asociācijas un Latvijas Interneta Asociācijas valdē

Padomes locekļu atalgojums:

Padomes locekļu atlīdzība noteikta, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Ministru kabineta 2020. gada 4. februāra noteikumu Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru” prasības.

Ņemot vērā, ka saskaņā ar iepriekšminētajiem normatīvajiem aktiem AS “Pasažieru vilciens” iedalāma lielo kapitālsabiedrību grupā, ar akcionāru sapulces lēmumu AS “Pasažieru vilciens” padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzība ir noteikta 2151.30 EUR apmērā un padomes locekļu mēneša atlīdzība noteikta 1936.17 EUR apmērā.

AS "Pasažieru vilciens" padomes reglaments

Lūdzu, uzgaidiet